Lindedance är bland det mest allsidiga dansformer som finns. Dansstegen är inlånade från de flesta dansstilarna i världen: klassisk, latinamerikansk, rock n roll, hip hop, step, vals, funk, cha-cha mfl. Musiken är lika varierande. Man kan också tävla i linedance. Det finns 6 olika stilar: Vals (Rise and Fall), Polka (lilt), Night club rythmer (smooth), Cha-cha (Cuban), Disco (Funky) och övrigt (Novelty).

När man dansar linedance kan alla vara med. Det finns bara en sak som är viktig:

HA SÅ ROLIGT DU KAN!